Vossa Jazz september 2021

Arrangementsinformasjon

Her finn du billettar til konsertane på Vossa Jazz 24. - 26. september. 

Det vert selt enkeltbillettar tiil alle konsertar. 

I 2021 vert det ikkje selt festivalpass eller dagskort, men til fylgjande konsertar kan du få kjøpa “2 i 1”, dvs éin billett som gjeld to konsertar:

  • Jonas Alaska og Needlepoint
  • Hildegunn Øiseth Quartet og Gard Nilssen Acoustic Unity
  • Skarbø Skulekorps og Jaga Jazzist
  • Hedvig Mollestad Trio og Valkyrien Allstars
  • Moksha og Petters Festjam


OBS! Hugs at du må ta ut billett til gratistilskipingar i år! Du kan berre ta ut to billettar per "kjøp" til gratistilskipingar. Treng du fleire billettar gjer du fleire "kjøp".


Skulle me måtte avlyse ein eller fleire konsertar grunna covid-19 vil kjøpte billettar bli refundert.

Vossa Jazz vert skipa til etter gjeldande retningslinjer.

Hugs god hand- og hostehygiene  –  hald avstand  –  bli heime dersom du har symptom på covid-19 eller er i karantene/ventekarantene.

Sjå www.vossajazz.no for meir informasjon.

voss
vossajazz
jazz
festival
badnajazz
vossajazz2021

Restriksjoner

18 års aldersgrense på Park etter kl. 20.00.
Sjå heimesida til Vossa Jazz for meir informasjon om vilkår: https://vossajazz.no/billettar/

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga. Kjøpte billettar kan dessverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.