Vossa Jazz september 2021

Arrangementsinformasjon

Her finn du billettar til konsertane på Vossa Jazz 24. - 26. september. 

Det vert selt enkeltbillettar tiil alle konsertar. 

I 2021 vert det ikkje selt festivalpass eller dagskort, men til fylgjande konsertar kan du få kjøpa “2 i 1”, dvs éin billett som gjeld to konsertar:

  • Jonas Alaska og Needlepoint
  • Hildegunn Øiseth Quartet og Gard Nilssen Acoustic Unity
  • Skarbø Skulekorps og Jaga Jazzist
  • Hedvig Mollestad Trio og Valkyrien Allstars
  • Moksha og Petters Festjam


OBS! Hugs at du må ta ut billett til gratistilskipingar i år! Du kan berre ta ut to billettar per "kjøp" til gratistilskipingar. Treng du fleire billettar gjer du fleire "kjøp".


Skulle me måtte avlyse ein eller fleire konsertar grunna covid-19 vil kjøpte billettar bli refundert.

Vossa Jazz vert skipa til etter gjeldande retningslinjer.

Hugs god hand- og hostehygiene  –  hald avstand  –  bli heime dersom du er sjuk, sjølv med milde symptom dersom teikn på luftvegsinfeksjon.

Sjå www.vossajazz.no for meir informasjon.

voss
vossajazz
jazz
festival
badnajazz
vossajazz2021

Restriksjoner

18 års aldersgrense på Park etter kl. 20.00.
Sjå heimesida til Vossa Jazz for meir informasjon om vilkår: https://vossajazz.no/billettar/

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga. Kjøpte billettar kan dessverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.