page view image

Gåvekort Vossa Jazz

Informasjon
event image

Gje eit Vossa Jazz-gåvekort! 

Den som får gåvekortet kan sjølv velja kva konsert(ar) ho eller han skal få oppleva. 

Gåvekortet kan brukast ved kjøp på https://vossajazz.ticketco.events/no/nb. Saldo på gåvekortet sjekkar ein på www.ticketco.no

Gåvekortet er gyldig i to år frå kjøpsdato.

Dersom billetten er dyrare enn beløpet på gåvekortet betaler ein mellomlegget. Brukar ein ikkje heile beløpet i eitt kjøp kan ein bruka det på eit seinare billettkjøp.