Gåvekort Vossa Jazz

Gavekortinformasjon

Gje eit Vossa Jazz-gåvekort! 

Den som får gåvekortet kan sjølv velja kva konsert(ar) ho eller han skal få oppleva. Eller kanskje kjøpa seg eit dagskort eller festivalpass?

Gåvekortet kan brukast ved kjøp på nett og hjå billettkontoret vårt under festivalen. Saldo på gåvekortet sjekkar ein på www.ticketco.no

Gåvekortet er gyldig i 24 månader frå kjøpsdato.

Dersom billetten er dyrare enn beløpet på gåvekortet betaler ein mellomlegget. Brukar ein ikkje heile beløpet i eitt kjøp kan ein bruka det på eit seinare billettkjøp.