Vossa Jazz 2022

Arrangementsinformasjon

Her finn du billettar til Vossa Jazz 8. - 10. april 2022

Billettar vert lagt ut for sal etter kvart som programmet vert gjort kjent.

Til 2022-festvalen sel me igjen dagskort og festivalpass! Og hugs at det er ekstra god pris på festivalpass for deg mellom 18 og 25 år. Fram t.o.m. jolaftan er det dessutan førjolstilbod på festivalpass!

Det vert selt enkeltbillettar til dei fleste konsertane. På Park frå kl. 21.00 fredag og laurdag vert det selt huskort, dvs. éin billett for alle konsertane gjeldande kveld.


Skulle me måtte avlyse ein eller fleire konsertar grunna covid-19 vil kjøpte billettar bli refundert.

Vossa Jazz vert skipa til etter gjeldande retningslinjer.


Sjå www.vossajazz.no for meir informasjon.

voss
vossajazz
vossajazz2022
festival
tingingsverk
badnajazz
jazz

Restriksjoner

18 års aldersgrense på Park etter kl. 21.00.
Sjå heimesida til Vossa Jazz for meir informasjon om vilkår: https://vossajazz.no/billettar/

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga. Kjøpte billettar kan dessverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.