Vossa Jazz 2018, dagskort laurdag

Arrangementsinformasjon
Default file 1508930086


Gjeld alle konsertane laurdag 24.03. dersom ledig kapasitet. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen. 

Til Tingingsverket og konsertane i Osasalen kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
jazzfestival
musikk
dagskortlaurdag

Restriksjoner

18 års alderse på Park etter 21:00.
Dagskort gir tilgang til konsertar dersom ledig kapasitet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endring i programmet.