Vossa Jazz 2018, festivalpass

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane på Vossa Jazz 2018 dersom ledig kapasitet. Gjeld ikkje Vossakveik torsdag. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen.

Ungdom t.o.m. 25 år kan kjøpa festivalpass til ungdomspris. Avgrensa tal billettar. Legitimasjon må visast fram.

Til opningskonserten, Tingingsverket, kyrkjekonserten og konsertane i Osasalen kan gjester med festivalpass kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Badnajazz har eige festivalpass.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
jazzfestival
musikk
festivalpass

Restriksjoner

18 års alderse på Park etter 21:00 fredag og laurdag.
Festivalpass gir tilgang til konsertar dersom ledig kapasitet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endring i programmet.