Frå høge himmel

Arrangementsinformasjon

Frå høge himmel er ein annleis julekonsert med vakre, tradisjonelle julesalmar frå Rogaland. Den fagraste Rosa, Et barn er født i Betlehem, Her kjem me dine arme små, Mitt hjerte alltid vanker, med fleire, med lokale melodiar frå Egersund i sør til Karmøy i nord.

Somme av salmane er slike vi framleis brukar i jula, men gjerne med andre melodiar, andre er i ferd med å gå i gløymeboka. Her er salmar med innfløkte melodiske vendingar og forsiringar, og her er salmar med meir enkel melodiføring.

Publikum får høyra snodige, snirklete julesalmemelodiar med alderdomlege og høgtidsstemte julesalmetekstar i ein varm samklang med piano, keyboard og klarinettar.

Medverkande:
Åshild Vetrhus – folkesong
Andreas Ulvo – piano, tangentar, song
Morten Barrikmo – klarinettar, song

Konserten vert skipa til i samarbeid med Voss jazzklubb.


Les gjerne meir på www.vossajazz.no.


Hugs god hand- og hostehygiene  –  hald avstand  –  bli heime dersom du er sjuk, sjølv med milde symptom dersom teikn på luftvegsinfeksjon.

åshildvetrhus
andreasulvo
mortenbarrikmo
himmelsong
osasalen
voss
vossajazz

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga. Med atterhald om trykkfeil og endringar.