Vossakveik 2019

Arrangementsinformasjon

VOSS BYGD FOR FRAMTIDA?

Voss er i stadig utvikling og målet er å skapa ein livskraftig region som er attraktiv både for innbyggjarar og tilreisande. Er me rusta for framtida?

Thomas Giertsen: Kvifor mislukkast flinke folk?

Giertsen skal dela raust av sine erfaringar, og forklara kor viktig det er å ha hovudet med seg når avgjersle skal takast: Hald hovudet kaldt! og Tenk deg om ein gong til! er truleg av dei råda me får som born. Det er ikkje mogleg å endra på det me opplever og moglegheitene me får. Men me kan tenkja annleis om dette. Klarar me det, er sjansen større for – ja, nettopp – å lukkast!

Sjå www.vossajazz.no for meir informasjon.

voss
vossajazz
vossajazz2019
vossakveik
hedvigmollestad
tinakjerland
thomasgiertsen

Restriksjoner

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om endring i programmet.