Vossa Jazz 2019, festivalpass

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane på Vossa Jazz 2019, unntatt Kulturvandring og Sudan Dudan, dersom ledig kapasitet. Gjeld ikkje Vossakveik torsdag. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen.

Ungdom t.o.m. 25 år kan kjøpa festivalpass til sterkt rabattert pris. Avgrensa tal billettar. Legitimasjon må visast fram.

Til opningskonserten, Tingingverket og konsertane i Osasalen på Ole Bull Akademiet, i kyrkja og i Gamlekinoen (nytt i 2019) kan gjester med festivalpass kjøpa plassbillett for å vera sikra å koma inn.

Badnajazz har eige festivalpass.

OBS! Festivalpass gjeld ikkje Kulturvandring eller konserten med Sudan Dudan.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
festivalpass
jazzfestival
musikk
vossajazz2019

Restriksjoner

18 års alderse på Park etter 21:00 fredag og laurdag.
Festivalpass gir tilgang til konsertar dersom ledig kapasitet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endring i programmet.