Vossa Jazz 2018, dagskort sundag

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane sundag 25.03. dersom ledig kapasitet. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen. 

Til kyrkjekonserten og konsertane i Osasalen kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
jazzfestival
musikk
dagskortsundag

Restriksjoner

Dagskort gir tilgang til konsertar dersom ledig kapasitet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endring i programmet.