Vossa Jazz 2021

EVENT INFORMATION

Her finn du billettar til alle konsertane på Vossa Jazz 2021.

Det vert selt enkeltbillettar til alle konsertar, med unntak av nokre få dobbelkonsertar – altså to konsertar i éin billett! Det vil gå fram i konsertomtale og billettoversikt der det er dobbelkonsert.

I 2021 vert det ikkje selt festivalpass eller dagskort til festivalen.

OBS! Hugs at du må ta ut billett til gratistilskipingar i år! Du kan berre ta ut to billettar per "kjøp" til gratistilskipingar. Treng du fleire billettar gjer du fleire "kjøp".


Skulle me måtte avlyse ein eller fleire konsertar grunna covid-19 vil kjøpte billettar bli refundert.

Vossa Jazz vert skipa til etter gjeldande retningslinjer.

Hugs god hand- og hostehygiene  –  hald avstand  –  bli heime dersom du er sjuk, sjølv med milde symptom dersom teikn på luftvegsinfeksjon.

Sjå www.vossajazz.no for meir informasjon.

voss
vossajazz
vossajazz2021
jazz
festival
badnajazz

Restrictions

18 års aldersgrense på Park etter kl. 20.00.
Sjå heimesida til Vossa Jazz for meir informasjon om vilkår: https://vossajazz.no/billettar/

Waiver

Kjøpte billettar vert berre refundert ved avlysing av tilskipinga. Kjøpte billettar kan dessverre ikkje endrast. Med atterhald om trykkfeil og endringar.