Jolajazz 2016

EVENT INFORMATION

Jolajazz på Park 5. joledag, torsdag 29. desember!

Dersom du ynskjer middagspakke, dvs. tre-retters middag og Jolajazzbillett, kjøper du dette direkte hjå Park,
i resepsjonen eller på telefon 56 53 10 00.

Badnajolajazz kl. 15:00 i Vossasalen: Razika og Badnajazzkoret.

Jolajazz kl. 21:00: Razika, Hullyboo med Tore Brunborg, Voss Karftlag og Bjørnar Brandseth.

Sjå her for meir informasjon om banda.

vossajazz
voss
park
jolajazz
badnajazz
badnajolajazz
razika
hullyboo
torebrunborg
bjørnarbrandseth
vosskraftlag

Restrictions

18 års aldersgrense frå kl. 21:00.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om endring.